Teşkilat Akademisi Nedir?

Teşkilat Akademisi, AR-GE ve Eğitim Başkanlığı’nın eğitim faaliyetleri kapsamında, üç kademe il ve ilçe yönetimlerini kapsayan eğitim programıdır.

Teşkilat Akademisinin Amacı Nedir?

Motivasyonu, inancı, özgüveni ve aidiyeti yüksek teşkilat mensupları yetiştirmektir. Bu doğrultuda, AK Parti teşkilatlarının kurumsallaşması ve ortak dil birliğinin güçlendirilmesi; kurumsal stratejilere ve karar destek mekanizmalarına katkı vermek hedeflenmektedir.

Teşkilat Akademisi’ne Kimler Eğitimci Olarak Katılmaktadır?

Eğitim içeriğine bağlı olarak, MYK/MKYK üyeleri, Bakanlar, Bakan Yardımcıları, Milletvekilleri, uzman eğitimciler, akademisyenler ve gazeteciler görev almaktadır.

Teşkilat Akademisi’ne Katılan Eğitimcinin Amacı Nedir?

Teşkilat Akademisi’nde görev alan eğitimcilerin öncelikli amacı teşkilat mensuplarının aidiyet, özgüven ve motivasyonlarını daha da yükseltmektir. Bir teşkilat eğitimi olan bu programda, aidiyet, özgüven ve motivasyonun yanı sıra teşkilat mensuplarının becerilerinin gelişmesi de hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, eğitimcilerin temel sorumluluğu, teşkilat mensuplarının bilgi, tutum ve davranışlarının gelişmesine katkı sağlamaktır.

Teşkilat Akademisi’nin Hedef Kitlesi Kimdir?

Eğitim programının hedef kitlesi, üç kademe il ve ilçe yönetim kurulunu (yedek yönetimler dahil) kapsamaktadır. Bu doğrultuda 2022 yılı Güz Eğitim Dönemi için yaklaşık olarak 93.000 teşkilat mensubuna ulaşma hedeflenmektedir.

Teşkilat Akademisi’nin 2022-Güz Eğitim Modülleri Nelerdir?

 • Türkiye Yüzyılı
 • Türkiye yüzyılı; Gelecek Vizyonu-Hedeflerimiz

 

 • Seçim 2023
 • Teşkilat Sahaya Çıktığında Çalışma Metodolojisi
 • Siyasette Etkili İletişim
 • AK İcraatlar-Nereden Nereye-Yakın Siyasi Tarih

 

 • Yankı Odası ve Etkileri

 

 • Siyasal İletişim ve Yeni Medya
 • Dijital algı yönetiminin açıklanması
 • Dezenformasyonla mücadele yöntemlerinin tanıtılması
 • Medyanın siyasal iletişimdeki rolünün anlatılması
 • Sosyal medyayı etkin kullanma yöntemlerinin tanıtılması
 • Sosyal medyanın siyasal iletişimde kullanılışının anlatılması
 • Siber vatan ve siber güvenlik ilkelerinin tanıtılması

Eğitimlerin Zaman Planlaması Nasıl Olacaktır?

Eğitim programı, her ilimizde dört (4) ders başlığında verilecek olup 81 ilimizde üç (3) haftada tamamlanacaktır. Dersler Cumartesi-Pazar olarak hafta sonları gerçekleştirilecektir.

EĞİTİM PROGRAMI

2023 Siyasi Vizyon Modülü

Eğitimin Adı: 2023 Siyasi Vizyon Belgesi

 • 2023 Siyasi Vizyonu’nu tanıtmak
 • AK Parti’nin Türkiye’nin geleceğine ilişkin vizyonunu anlatmak
 • AK Parti’nin ayırt edici siyasi kimliğini tanıtmak
 • AK Parti’nin anayasa, haklar ve özgürlükler konusundaki perspektifini anlatmak
 • AK Parti’nin dış siyaset ve küresel vizyonunu anlatmak
 • AK Parti’nin ekonomi vizyonunu anlatmak
 • AK Parti’nin savunma sanayi, teknoloji ve ulaştırmaya ilişkin projeksiyonunu ortaya koymak

Teşkilat Eğitim Modülü

Eğitimin Adı: Teşkilatın El Kitabı

 • Teşkilatın amaç ve ilkelerini tanıtmak
 • Kademelerine göre teşkilat üyelerinin yetki ve görevlerini tanıtmak
 • Teşkilatların çalışma esas ve usullerini açıklamak
 • Teşkilatların yerel ve merkezi bürokrasi ile ilişkilerini anlatmak
 • Teşkilatta başarı ilkelerini vurgulamak
 • Teşkilat sorunlarına ilişkin çözümleri öğrenmek

Sessiz Devrimler Modülü

Eğitimin Adı: Savunma Sanayi, Teknoloji, Ulaştırma

 • AK Parti’nin 2002-2022 savunma sanayi, teknoloji ve ulaştırma alanlarındaki hamlelerini tanıtmak
 • Türkiye’nin bu alanlarda yaşadığı dönüşümü ve bunun günlük hayata etkilerini anlatmak
 • AK Parti’nin bu alanlardaki hamlelerinin çeşitli alanlardaki yansımalarını ortaya koymak
 • 2023’e doğru ve sonrasında AK Parti’nin bu alanlardaki vizyonunu anlatmak

Eğitimin adı: Sosyal Politikalar, Sağlık ve Eğitim

 • AK Parti’nin sosyal politikalar, sağlık ve eğitim alanlarındaki hamlelerini tanıtmak
 • Bu alanlarda atılan adımların Türkiye’nin insani kalkınmasına etkisini açıklamak
 • Bu alanlarda yapılan yatırımların günlük hayata yansımalarını anlatmak
 • Pandemi sürecinde Türkiye’nin sosyal politika, sağlık ve eğitim alanlarındaki çalışmalarını aktarmak
 • Türkiye’nin bu alanlarda dünyanın çeşitli ülkeleriyle kıyaslandığında ortaya çıkan konumunu anlatmak

Ak Değerler Modülü

Eğitimin adı: AK Değerler

 • AK Parti’nin kurumsal olarak benimsediği insani, siyasi ve evrensel değerleri tanıtmak
 • İnsani değerler kapsamında kardeşlik, merhamet, hoşgörü, gönül kazanma gibi değerleri somut siyasi örnekleriyle açıklamak
 • Adalet, hakkaniyet, hukukun üstünlüğü, insan hakları, çoğulcu demokrasi gibi siyasal değerleri uzlaşma kültürüne dayalı siyasi anlayış kapsamında açıklamak
 • Evrensel insani ve siyasi değerleri tanıtmak
 • Liderin bu değerlerin hayata geçirilmesindeki rolünü ve önemini anlatmak
 • AK Parti dava şuurunu AK değerler çerçevesinde açıklamak

Etkili İletişim Modülü

Eğitimin adı: Etkili İletişim

 • Teşkilat mensuplarının hitabet ve seçmenle etkili iletişim kurmasını sağlamak
 • Teşkilat mensuplarının kurumsal temsil kurallarını öğrenmesi
 • Teşkilat mensuplarının müzakere ve ikna tekniklerine yönelik yetenek geliştirmesi
 • Türkiye’de seçmen davranışlarını etkileyen iletişim kurallarının öğrenilmesi
 • Teşkilatçıda bulunması gerekin iletişime dair vasıfların bilinmesi
 • Seçmenlerin teşkilatçılardan beklentilerinin öğrenilmesi

Siyasal İletişim ve Yeni Medya Modülü

Eğitimin adı: Siyasal İletişim

 • Dijital algı yönetiminin açıklanması
 • Dezenformasyonla mücadele yöntemlerinin tanıtılması
 • Medyanın siyasal iletişimdeki rolünün anlatılması
 • Stratejik siyasal iletişim ilke ve kurallarının anlatılması
 • Sosyal medyayı etkin kullanma yöntemlerinin tanıtılması
 • Sosyal medyanın siyasal iletişimde kullanılışının anlatılması
 • Siber vatan ve siber güvenlik ilkelerinin tanıtılması

Ak Parti Belediyeciliği Modülü

Eğitimin adı: Reformcu AK Belediyecilik

 • AK Parti belediyeciliğinin esas ve ilkelerinin tanıtılması
 • Bütüncül belediyecilik kurallarının açıklanması
 • AK Parti’nin yeni şehircilik ve çevre yaklaşımının tanıtılması

Demokrasi Yolculuğu ve Lider Modülü

Eğitimin adı: AK Parti Demokrasi Yolculuğu ve Lider

 • Çok partili siyasal hayata geçişten bu yana Türkiye’nin demokrasi mücadelesinin anlatılması
 • 1950’den bu yana AK Parti’yi doğuran tarihsel serüvenin anlatılması
 • AK Parti’nin, kuruşundan bu yana geçtiği tarihi dönemeçlerin ortaya konması
 • AK Parti’nin ortaya koyduğu demokrasi mücadelesinin anlatılması
 • Liderin bu tarihsel süreçteki yeri ve öneminin anlatılması

Dışın İçe Aktarımı Eğitim Modülü

Eğitim adı: Dünyanın Yeni Yıldızı Türkiye

 • Türkiye’nin yumuşak güç araçlarının tanıtılması; amaç ve hedeflerinin anlatılması
 • AK Parti’nin bu kapsamdaki girişim ve yatırımlarının tanıtılması
 • Türkiye’nin bu kapsamadaki tecrübelerinin anlatılması
 • TİKA, YTB, Maarif Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü’nün faaliyetlerinin tanıtılması