Eğitimde Uygulanacak Usul ve Esaslar

Teknik Esaslar

 • Eğitim süreleri 45 dakikadır. Bu sürelere özenle dikkat edilmelidir.
 • Eğitimlerde kullanılacak PPT sunumlar 25 sayfayı geçmemelidir.
 • Eğitim başlamadan en az 30 dakika önce salonda olunmalıdır.
 • Sunumlar, ses düzeni ve eğitim ortamı kontrol edilmelidir.
 • Eğitim sonrasında eğitim değerlendirme formu hatırlatılmalıdır.

Eğitim Ortamının Yönetilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar

 • Katılımcılarla etkili bir iletişimi kurulmasına özen gösterilmelidir.
 • Öğrenenlerin ilgi ve dikkatini korumaya yönelik metotlar uygulanmalıdır.
 • Grup etkileşimini yönetilmelidir.
 • Zamanı planlı kullanmaya dikkat edilmelidir.
 • Eğitimlerde sesli, yazılı ve görsel öğelerden yararlanılmalıdır.

Eğitim Öncesinde Dikkat Edilecek Hususlar

 • Eğitim Yönergesi ile Eğitimde Uyulması Gereken Usul ve Esaslar mutlaka okunmalıdır.
 • Eğitimde kullanılacak materyaller ve sunumlara ilişkin hazırlıklar yapılmalıdır.
 • Eğitime katılacakların profillerine ilişkin bilgi alınmalıdır.
 • Eğitim materyalleri oturum öncesinde kontrol edilmelidir.
 • Seyahat planlamaları ve konaklamaya ilişkin bilgiler önceden ayarlanmalıdır.
 • Katılımcılarla paylaşılacak materyaller önceden belirtilmelidir.
 • Koordinatörler ve diğer eğitimcilerle görev ve roller paylaşılmalıdır.

Eğitim Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

 • Eğitim konusunun içeriği bir cümle ile özetlenmelidir.
 • Eğitim konusunun amaçları ve katılımcıların oturum sonunda hangi kazanımları elde edeceği belirtilmelidir.
 • Eğitimci kendini kısa bir şekilde tanıtmalıdır.
 • Eğitimde anlatılacak konular başlıklar halinde özetlenmelidir.
 • Eğitimci anlattığı konuyu sunmalı, açıklamalı ve konunun özünü vermelidir.
 • Katılımcıları eğitime dahil edecek metotlar kullanılmalıdır.
 • Etkili öğretim yöntemleri ve sunum teknikleri kullanmalıdır.
 • Eğitim faaliyeti için hazırlanmış kaynaklara ve sunumlara bağlı kalınmalıdır.

Eğitim Sonrasında Dikkat Edilecek Hususlar

 • Eğitim değerlendirme formları hatırlatılmalıdır.
 • Ara süresi ve bir sonraki dersin kaçta başlayacağına ilişkin bilgi verilmelidir.
 • Katılımcılarla arada sohbet edilmelidir.